Contact gegevens van klanten en personen worden gedurende 1 jaar opgeslagen.
Onder contact gegevens worden verstaan, naam, adres, telefoonnummer en E-mail adressen.
Deze worden gebruikt om contact te maken met de geadresseerde en factureren van opdrachten naar de
geadresseerde.
Facturen worden gedurende 10 jaar opgeslagen. Hier word naam en adres van de klant in vernoemd.
Gegevens van klanten worden niet aan derden verleend. Gegevens worden uitsluitend gebruikt door Exhi-
Fotografie om contact te leggen met de geadresseerde om afspraken te maken omtrent fotografie en facturen te
verzenden. Gegevens worden opgeslagen op een beveiligde externe schijf deze word alleen gebruikt door Exhi-
Fotografie.
Privacy fotodocumenten.
Foto’s worden gemaakt in opdracht van een klant. Deze worden bewaard op een externe beveiligde schijf
gedurende 5 Jaar. Deze kunnen in overleg met de geportretteerde gebruikt worden voor media doeleinden als
website, Facebook instagram. (zakelijke Media) Deze worden uitsluitend gebruikt na mondelinge of schriftelijke
toestemming van geportretteerde.
Geportretteerde behoudt het recht om foto’s welke geplaatst zijn op media en die in het bezit zijn van Exhi-
Fotografie te kunnen laten verwijderen.
Dit kan middels E-mail gedaan worden. info@exhi-Fotografie.nl
Exhi-Fotografie zal ten alle tijden aan de wens tot verwijderen voldoen gegrond of ongegrond .
Artistieke vrijheid, deels vrij werk wat niet onder de naam Exhi-Fotografie valt en onbetaalde opdrachten vallen
hier niet onder. Echter kunnen deze wel op multimedia gebruikt worden. Rekening houdend met meerwaarde van
de foto en het in beeld staan van personen.